Badania lekarskie i psychologiczne pilotów

Badania lekarskie i psychologiczne pilotów

Sprawność psychomotoryczna pilotów, a procesy starzenia się   Funkcje poznawcze, a wiek W tym miejscu należy zastanowić się, co dzieje się z procesami poznawczymi u pilotów powyżej 60-70 roku życia? Zmiany w funkcjonowaniu procesów poznawczych wiążą się  w głównej mierze ze starzeniem się zmysłów – wzroku i słuchu. Następuje obniżenie akomodacji tzn. dopasowanie do widzenia […]

Badania lekarskie i psychologiczne pilotów Read More »